Ga naar hoofdinhoud

Contact

Eisma Bouwmedia
Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem
www.eisma.nl

Redactie
Paul Diersen, tel.: (088) 29 44 912

 

 

Viola Huurnink, tel.: (088) 29 44 912

 

 

Eindredactie
Sandra Abbink

Vormgeving
ZeeDesign, Witmarsum

Advertenties
Voor informatie over tarieven, afsluitdata e.d.
Sacha Harders, tel.: (088) 29 44 933, s.harders@eisma.nl

Kijk voor uitgebreide informatie over adverteren op www.adverterenbijeisma.nl

Uitgever
Rens Sturrus

Abonneren

Voor informatie over uw lopende abonnement, wijzigingen of opzeggingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice, tel.: (088) 22 66 648 of abonneren@eisma.nl.

Of kijk op onze pagina over abonneren.